Cách bật/tắt gọi giấu số trên iPhone (ẩn ID)

ID người gọi là một công cụ hữu ích cho phép bạn xem người hoặc số điện thoại cho các cuộc gọi đến . Nhưng nếu bạn không muốn người bạn đang gọi biết trước đó là bạn thì sao? Đây là gọi giấu số trên iPhone (ẩn ID)

Ẩn ID người gọi trong Cài đặt iPhone

Nếu bạn muốn ẩn tên và số của mình cho tất cả các cuộc gọi đi mà bạn thực hiện, bạn có thể điều chỉnh một cài đặt đơn giản trên iPhone của mình để tắt ID người gọi.

  • Mở ứng dụng Cài đặt .
  • Chọn ứng dụng Điện thoại .
  • Nhấn Hiển thị ID người gọi của tôi .
  • Tắt nút bật cho Hiển thị ID người gọi của tôi .

Về sau, tên và số của bạn sẽ không xuất hiện trên ID người gọi của người bạn gọi. Nó sẽ hiển thị là “ Không có ID người gọi ”, “Không khả dụng” hoặc “Người gọi không xác định”.

Chặn ID người gọi cho một cuộc gọi

Có thể bạn chỉ muốn ẩn tên và số của mình cho một cuộc gọi cụ thể mà bạn định thực hiện. Thay vì thay đổi cài đặt ở trên ảnh hưởng đến tất cả các cuộc gọi, bạn có thể quay số tiền tố trước số bạn gọi.

  1. Mở ứng dụng Điện thoại và chọn Bàn phím .
  2. Quay số *67 rồi thêm số điện thoại.
  3. Nhấn vào nút gọi màu xanh lục để thực hiện cuộc gọi.

Trên ID người gọi của người bạn đang gọi, tên của bạn sẽ xuất hiện dưới dạng “Ẩn danh” với số điện thoại của bạn là “Số riêng” hoặc thứ gì đó tương tự.

Bạn có thể quay lại những ngày không có ID người gọi và ẩn tên cũng như số điện thoại của mình với người bạn đang gọi bằng một cài đặt iOS đơn giản. Cho dù đối với tất cả các cuộc gọi điện thoại hay trên cơ sở mỗi cuộc gọi, bạn có thể ẩn bao lâu tùy thích. Chà, ít nhất là cho đến khi người kia trả lời điện thoại và nghe thấy giọng nói của bạn.